Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4654/00078/25032023/131016 - 65L9NOC
Дата/Час: 25.03.2023 13:10
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №713256 / 2023-02-20 / 109 / и
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Сяново - 43.936266 26.506405
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС03957
Километри: 0
Превозва се от: Г.Змеев
Спедитор: Росен Шопов (А 5826)
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 7.28 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 7.28 м³
Всичко: 1 бр. / 14 пр.м³ / 7.28 м³