Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00112/25032023/130852 - R4M7Y6D
Дата/Час: 25.03.2023 13:08
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №698740 / 2023-01-02 / 1114 / г
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Николай Иванов Стоянов, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул.Руен 9
Пътува до:
Получател: Николай Иванов Стоянов, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул.Руен 9
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - ул.Руен 9
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8789АС
Километри: 0
Превозва се от: Нурджан Емин
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³