Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13140/00068/25032023/130738 - ABO80A8
Дата/Час: 25.03.2023 13:07
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Дари лес 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Хан Омуртаг" № 16, вх. 6, ет. 6, ап. 16, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: ПИКЕ 2000 ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: BG206727204
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - Западна промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4440МС
Номер на ремарке: СС5508ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: СЕЧКИН САБРИ
Спедитор: Костадин Русев (Б 0005)
Дървесина: Акация
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 10
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 10 бр. / 1.8 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 75
Куб.м³ 4 м³
Общо: 75 бр. / 4 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 39 пр.м³
Куб.м³ 24.18 м³
Общо: 1 бр. / 39 пр.м³ / 24.18 м³
Всичко: 86 бр. / 39 пр.м³ / 29.98 м³