Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4561/00043/25032023/125728 - M753L0Z
Дата/Час: 25.03.2023 12:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №711781 / 2023-02-09 / 83 / з
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: Тодор Гергиев, обл. Русе, общ. Иваново, с. Пиргово, адрес: ул.А.Кънчев.1
Пътува до:
Получател: Тодор Георгиев, обл. Русе, общ. Иваново, с. Пиргово, адрес: Ул.А.Кънчев.1
Направление: Обл. Русе, Общ. Иваново
Адрес: с. Пиргово - Ул.А.Кънчев.1
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р7969ВВ
Номер на ремарке: 0000
Километри: 0
Превозва се от: Янко Петков
Спедитор: Светлозар Минков (А6100)
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³