Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4617/00144/25032023/124738 - 889F87R
Дата/Час: 25.03.2023 12:47
По превозни билети:
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ЛЕС ГРУП ООД, адрес: , ЕИК: 116581558
Пътува до:
Получател: Мандра Дянково, обл. Разград, общ. Разград, с. Дянково, адрес: Мандра Дянково
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: с. Дянково - Мандра Дянково
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т9228КК
Номер на ремарке: РА0040ЕМ
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Петров
Спедитор: Ахмед Галиб (Б 3144)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 5
Пр.м3 63 пр.м³
Куб.м³ 30.87 м³
Общо: 5 бр. / 63 пр.м³ / 30.87 м³
Всичко: 5 бр. / 63 пр.м³ / 30.87 м³