Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13725/00110/25032023/123941 - 227LE77
Дата/Час: 25.03.2023 12:40
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Неша ЕООД, обл. Шумен, общ. Каолиново, с. Загориче, адрес: ул Витоша 1, ЕИК: 127611522
Пътува до:
Получател: Неша ЕООД, обл. Шумен, общ. Каолиново, с. Загориче, адрес: ул Витоша 1, ЕИК: 127611522
Направление: Обл. Шумен, Общ. Каолиново
Адрес: с. Загориче - ул Витоша 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н8940ВТ
Номер на ремарке: Н1047
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Драгнев
Спедитор: Неджати Мустафа (Б4714)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 3
Пр.м3 22 пр.м³
Куб.м³ 12.1 м³
Общо: 3 бр. / 22 пр.м³ / 12.1 м³
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 5 бр. / 30 пр.м³ / 16.9 м³