Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4561/00042/25032023/123228 - 22DD878
Дата/Час: 25.03.2023 12:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №712329 / 2023-02-15 / 83 / р
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - Образцов Чифлик
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р03896
Номер на ремарке: 0000
Километри: 0
Превозва се от: Мехмед Мехмедов
Спедитор: Светлозар Минков (А6100)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 4.6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 4.6 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Всичко: 2 бр. / 15 пр.м³ / 7.1 м³