Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4590/00078/25032023/123008 - YQZ3DA8
Дата/Час: 25.03.2023 12:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №710964 / 2023-02-02 / 1102 / д
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ШукрияХалид, обл. Шумен, общ. Каолиново, с. Загориче, адрес: ул Витоша 1
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Брадвари - местност до гората
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС2025АХ
Километри: 0
Превозва се от: Деян Георгиев
Спедитор: Живко Иванов (А6378)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 64
Куб.м³ 8.85 м³
Общо: 64 бр. / 8.85 м³
Всичко: 64 бр. / 8.85 м³