Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4560/00230/25032023/122445 - 76F487B
Дата/Час: 25.03.2023 12:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №711826 / 2023-02-10 / 162 / д
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: "Ивел 10" ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. "Прага" 3, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: "Ивел 10" ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. "Прага" 3, ЕИК: 200552125
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - кадишева нива
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р7009ВС
Номер на ремарке: Р6547ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Петров
Спедитор: Илия Илиев (А6104)
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Колове
Брой 1535
Куб.м³ 15.35 м³
Общо: 1535 бр. / 15.35 м³
Всичко: 1535 бр. / 15.35 м³