Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11030/00151/25032023/122225 - 51EAB85
Дата/Час: 25.03.2023 12:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №703046 / 2023-01-08 / 100 / з
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Боил - землище Боил
Данни за ПС:
Номер на ПС: Е9146МК
Километри: 0
Превозва се от: Нихал Бейхан
Спедитор: Невел Руфи (Б 3121)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.38 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.38 м³
Всичко: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.38 м³