Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4667/00162/23032023/094108 - 28D69I6
Дата/Час: 23.03.2023 09:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №711410 / 2023-02-06 / 1157 / и
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: гр. Кубрат - ул Цар Освободител
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3068ВТ
Номер на ремарке: Р0517ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Диян Стефанов
Спедитор: Танер Исмаилов (А6098)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 109
Куб.м³ 30.73 м³
Общо: 109 бр. / 30.73 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 22
Куб.м³ 4.03 м³
Общо: 22 бр. / 4.03 м³
Всичко: 131 бр. / 34.76 м³