Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11887/00047/23032023/091841 - D0ENCDY
Дата/Час: 23.03.2023 09:19
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №699980 / 2023-01-04 / 49 / з
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "ЙОМА ТУЗ" ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, с. Гумощник, адрес: ул. „Чакърска“ № 110, ЕИК: 200198452
Пътува до:
Получател: Венета Райкова, обл. Ловеч, общ. Троян, с. Орешак, адрес: ул.Иван Павлов 61
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: с. Орешак - ул.Иван Павлов 61
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ3071ВС
Километри: 0
Превозва се от: Матей Матев
Спедитор: Красимир Кънчев (1626)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³