Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4648/00056/23032023/091549 - KADFA2C
Дата/Час: 23.03.2023 09:17
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №714850 / 2023-03-03 / 8 / м
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СВ8521ВК
Номер на ремарке: ВТ8466ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Красимир Иванов
Спедитор: Никола Атанасов (А 7763)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 4.8 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 9.6 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 9.6 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 12 м³
Общо: 1 бр. / 25 пр.м³ / 12 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 1.92 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.92 м³
Всичко: 4 бр. / 59 пр.м³ / 28.32 м³