Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4607/00133/23032023/083540 - 06N4BFE
Дата/Час: 23.03.2023 08:35
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ФАЗЕРЛЕС АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ПРОМ.ЗОНА, ЕИК: 828013698
Пътува до:
Получател: ФАЗЕРЛЕС АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ПРОМ.ЗОНА, ЕИК: 828013698
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - ПРОМ.ЗОНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4661СК
Номер на ремарке: СС5284ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Димчо Димов
Спедитор: Али Кадир (А 6386)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 52 пр.м³
Куб.м³ 31.2 м³
Общо: 3 бр. / 52 пр.м³ / 31.2 м³
Всичко: 3 бр. / 52 пр.м³ / 31.2 м³