Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4607/00132/23032023/074729 - 84F623R
Дата/Час: 23.03.2023 07:47
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №713559 / 2023-02-22 / 318 / б
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ФАЗЕРЛЕС АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ПРОМ.ЗОНА, ЕИК: 828013698
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черковна - портал Каракуз
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0008АМ
Километри: 0
Превозва се от: Митко Михайлов
Спедитор: Али Кадир (А 6386)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 8.4 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 8.4 м³
Всичко: 1 бр. / 14 пр.м³ / 8.4 м³