Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4527/00048/23032023/074254 - 4EV2AED
Дата/Час: 23.03.2023 07:43
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №704286 / 2023-01-10 / 172 / л
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛВАИС ООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Крайбрежна 3, ЕИК: 814215184
Пътува до:
Получател: КУТРА-ЛЕС ООД, обл. Сливен, общ. Твърдица, гр. Твърдица, адрес: ул Антим Първи 37, ЕИК: 119626282
Направление: Обл. Сливен, Общ. Твърдица
Адрес: гр. Твърдица - ул Антим Първи 37
Данни за ПС:
Номер на ПС: Х8960АН
Километри: 0
Превозва се от: Енчо Костов
Спедитор: Стефан Георгиев (А2372)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 5
Куб.м³ 1.77 м³
Общо: 5 бр. / 1.77 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 35
Куб.м³ 6.39 м³
Общо: 35 бр. / 6.39 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 13
Куб.м³ 1.31 м³
Общо: 13 бр. / 1.31 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Минни подпори
Брой 10
Куб.м³ 0.75 м³
Общо: 10 бр. / 0.75 м³
Всичко: 63 бр. / 10.22 м³