Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4607/00131/23032023/074110 - CD9EAE3
Дата/Час: 23.03.2023 07:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №713559 / 2023-02-22 / 318 / б
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ФАЗЕРЛЕС АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ПРОМ.ЗОНА, ЕИК: 828013698
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черковна - портал Каракуз
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7086СВ
Километри: 0
Превозва се от: Нуридин Хюсеин
Спедитор: Али Кадир (А 6386)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 9.6 м³
Общо: 1 бр. / 16 пр.м³ / 9.6 м³
Всичко: 1 бр. / 16 пр.м³ / 9.6 м³