Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13029/00063/22032023/152416 - DH2CYA6
Дата/Час: 22.03.2023 15:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №701096 / 2023-01-05 / 201 / ж
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: ЕЛЕНА БОР ООД, адрес: ул. Трети март 14, ЕИК: 204730931
Пътува до:
Получател: ЕЛЕНА БОР ООД, адрес: ул. Трети март 14, ЕИК: 204730931
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - ул Трети март 14
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9923КТ
Километри: 0
Превозва се от: Хасан Якъбов
Спедитор: Любомир Николов (Б 7747)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 42
Куб.м³ 7.86 м³
Общо: 42 бр. / 7.86 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 30
Куб.м³ 2.91 м³
Общо: 30 бр. / 2.91 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 27
Куб.м³ 1.87 м³
Общо: 27 бр. / 1.87 м³
Всичко: 99 бр. / 12.64 м³