Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4648/00055/22032023/141132 - 0EB4DTD
Дата/Час: 22.03.2023 14:17
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Денев лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул."Сливница" № 9, ЕИК: 200207937
Пътува до:
Получател: Денев лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул."Сливница" № 9, ЕИК: 200207937
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул."Сливница" № 9
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7603СС
Номер на ремарке: СС0935ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Деян Георгиев
Спедитор: Никола Атанасов (А 7763)
Дървесина: Благун
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 76
Куб.м³ 12.13 м³
Общо: 76 бр. / 12.13 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 8
Куб.м³ 1.64 м³
Общо: 8 бр. / 1.64 м³
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 54
Куб.м³ 10.71 м³
Общо: 54 бр. / 10.71 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 32
Куб.м³ 3.24 м³
Общо: 32 бр. / 3.24 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 17
Куб.м³ 2.1 м³
Общо: 17 бр. / 2.1 м³
Всичко: 187 бр. / 29.82 м³