Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4557/00097/19032023/101749 - 3D3D292
Дата/Час: 19.03.2023 10:18
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №714192 / 2023-02-27 / 40 / г
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: Селим Османов Барутлиев, обл. Русе, общ. Иваново, с. Сваленик, адрес: Никола Петков 7
Пътува до:
Получател: Селим Османов Барутлиев, обл. Русе, общ. Иваново, с. Сваленик, адрес: Никола Петков 7
Направление: Обл. Русе, Общ. Иваново
Адрес: с. Сваленик - Никола Петков 7
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т1731ХТ
Километри: 0
Превозва се от: Цветомир Стоянов
Спедитор: Мирослав Георгиев (А6107)
Дървесина: Гледичия
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.46 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.46 м³
Дървесина: Гледичия
Категория: Вършина
Сортимент: Вършина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 1.32 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.32 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 1.78 м³