Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13692/00228/19032023/095142 - B5D5C9Y
Дата/Час: 19.03.2023 09:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №701612 / 2023-01-05 / 297 / ж
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Шахин ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, с. Брадвари, адрес: ул.Димитър Дончев 2, ЕИК: 118582025
Пътува до:
Получател: Шахин ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, с. Брадвари, адрес: ул.Димитър Дончев 2, ЕИК: 118582025
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Брадвари - местност Алфатарски път
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС6766АТ
Номер на ремарке: ХХ
Километри: 0
Превозва се от: Алефтер Алефтер
Спедитор: Мустафа Ярадан (Б 7208)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³