Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11880/00043/19032023/094313 - 2M1E5C5
Дата/Час: 19.03.2023 09:43
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №713421 / 2023-02-21 / 383 / н
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: АУЕ-КРАПЕЦ ООД, обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, адрес: Цачо шишков66, ЕИК: 205110584
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: гр. Севлиево - Велико Търновско шосе 26 Лес1979
Данни за ПС:
Номер на ПС: В2738ВК
Номер на ремарке: Е4141ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Ивалин Петков
Спедитор: Иво Колев (1366)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³