Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11880/00042/19032023/092510 - 240KC44
Дата/Час: 19.03.2023 09:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №715896 / 2023-03-10 / 374 / м1
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: АУЕ-КРАПЕЦ ООД, обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, адрес: Цачо шишков66, ЕИК: 205110584
Пътува до:
Получател: "Лес 1979" EООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."св.св.Кирил и Методий" 2, ЕИК: 104697316
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: гр. Севлиево - Велико Търновско шосе 26
Данни за ПС:
Номер на ПС: В2737ВК
Номер на ремарке: Е4141ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Ивалин Петков
Спедитор: Иво Колев (1366)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 27.5 м³
Общо: 1 бр. / 50 пр.м³ / 27.5 м³
Всичко: 1 бр. / 50 пр.м³ / 27.5 м³