Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4588/00049/19032023/074856 - 72E937J
Дата/Час: 19.03.2023 07:50
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №714787 / 2023-03-02 / 1174 / б
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ФАЗЕРЛЕС АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ПРОМ.ЗОНА, ЕИК: 828013698
Пътува до:
Получател: Лес Ялнаяк 2015ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: База Водно, ЕИК: 203571958
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Водно - База Водно
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС9122АТ
Километри: 0
Превозва се от: Бюрхан Мустафа
Спедитор: Георги Вълев (A6373)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 26 пр.м³
Куб.м³ 15.6 м³
Общо: 1 бр. / 26 пр.м³ / 15.6 м³
Всичко: 1 бр. / 26 пр.м³ / 15.6 м³