Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4605/00446/18032023/164904 - C81FD4D
Дата/Час: 18.03.2023 16:49
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Гена лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: , ЕИК: 203064654
Пътува до:
Получател: НАТАЛИ-ММ ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Шуменско шосе 2, ЕИК: 202423848
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черник - Шести Май 132
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5030АТ
Номер на ремарке: СС1092ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Деян Георгиев
Спедитор: Сали Ярадан (А 9565)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 46 пр.м³
Куб.м³ 23.92 м³
Общо: 4 бр. / 46 пр.м³ / 23.92 м³
Всичко: 4 бр. / 46 пр.м³ / 23.92 м³