Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/00243/18032023/161616 - EF7N1D5
Дата/Час: 18.03.2023 16:16
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Пътува до:
Получател: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: гр. Разград - База СММ 59 гр. Разград
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4709АС
Километри: 0
Превозва се от: Кръстьо Димитров
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 7.35 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 7.35 м³
Всичко: 1 бр. / 15 пр.м³ / 7.35 м³