Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4605/00443/18032023/160154 - B42F4CB
Дата/Час: 18.03.2023 16:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №701615 / 2023-01-05 / 226 / и
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Гена лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: , ЕИК: 203064654
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Вокил - Моста
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5542АР
Номер на ремарке: ХХХ
Километри: 0
Превозва се от: Николай Николаев
Спедитор: Сали Ярадан (А 9565)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 7.8 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 7.8 м³
Всичко: 1 бр. / 15 пр.м³ / 7.8 м³