Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/01125/14112019/173825 - GED4IGZ
Дата/Час: 14.11.2019 17:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №490071 / 2019-03-15 / 263 / е
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Сали Мехмедов Салиев, обл. Разград, общ. Лозница, гр. Лозница, адрес: ул. Витоша 7
Пътува до:
Получател: Сали Мехмедов Салиев, обл. Разград, общ. Лозница, гр. Лозница, адрес: ул. Витоша 7
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: гр. Лозница - ул. Витоша 7
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8286АМ
Километри: 6008
Превозва се от: Никола Калински
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Габър
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Бряст
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 5 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³