Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4512/00414/14112019/172411 - IZW33G0
Дата/Час: 14.11.2019 17:24
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №523163 / 2019-09-26 / 179 / н
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Лияна 2000 КМ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Самоводене, адрес: ул. "цар Иван Шишман" № 6, ЕИК: 200245681
Пътува до:
Получател: "Лияна 2000 КМ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Самоводене, адрес: ул. "цар Иван Шишман" № 6, ЕИК: 200245681
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - Тих труд
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5884ВС
Номер на ремарке: СО5711ЕК
Километри: 922605
Превозва се от: Александър Илиев
Спедитор: Иван Ников (А 5926)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 55 пр.м³
Куб.м³ 30.25 м³
Общо: 1 бр. / 55 пр.м³ / 30.25 м³
Всичко: 1 бр. / 55 пр.м³ / 30.25 м³