Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4511/00619/14112019/170835 - 1GU3PD5
Дата/Час: 14.11.2019 17:08
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Братя Балъкови"ООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Беляковец, адрес: , ЕИК: 104633634
Пътува до:
Получател: "Братя Балъкови"ООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Беляковец, адрес: , ЕИК: 104633634
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: с. Присово - с. Присово м. Лъките
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3372АМ
Километри: 136231
Превозва се от: Николай Балъков
Спедитор: Йордан Ножаров (А 5921)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 9
Куб.м³ 3.02 м³
Общо: 9 бр. / 3.02 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 38
Куб.м³ 8.69 м³
Общо: 38 бр. / 8.69 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 1
Куб.м³ 0.36 м³
Общо: 1 бр. / 0.36 м³
Всичко: 48 бр. / 12.07 м³