Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4617/00511/14112019/170119 - RXB3QAV
Дата/Час: 14.11.2019 17:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №524538 / 2019-10-04 / 335 / а
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Христо Неделчев, обл. Разград, общ. Разград, с. Осенец, адрес: ул.Хан Крум 8
Пътува до:
Получател: Христо Неделчев, обл. Разград, общ. Разград, с. Осенец, адрес: ул.Хан Крум 8
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: с. Осенец - ул.Хан Крум 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР0800АХ
Километри: 856321
Превозва се от: Христо Неделчев
Спедитор: Ахмед Галиб (Б 3144)
Дървесина: Червен дъб
Категория: Вършина
Сортимент: Вършина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 1.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 1.5 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 1.5 м³