Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4520/00244/14112019/165553 - MW6D57F
Дата/Час: 14.11.2019 16:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №522309 / 2019-09-20 / 65 / у
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: КиД Г.О. ГРУП ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, адрес: Ал.Стамболийски №7, ЕИК: 200105042
Пътува до:
Получател: КиД Г.О. ГРУП ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, адрес: Ал.Стамболийски №7, ЕИК: 200105042
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - ул Иван Момчилов 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0591ВТ
Номер на ремарке: ВТ9097ЕВ
Километри: 795011
Превозва се от: Григор Григоров
Спедитор: Ивайло Добрев (1399)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 61
Куб.м³ 5.15 м³
Общо: 61 бр. / 5.15 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 43 пр.м³
Куб.м³ 23.65 м³
Общо: 1 бр. / 43 пр.м³ / 23.65 м³
Всичко: 62 бр. / 43 пр.м³ / 28.8 м³