Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4535/00302/14112019/171026 - GSLS4AN
Дата/Час: 14.11.2019 16:52
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №525526 / 2019-10-09 / 21 / л1
Собственик: ДГС Свищов, адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. Нове 18, ЕИК: 2016168050155
Купувач: "Ловела" ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: местност "До шосето", ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: НЧ Слънце-1923, обл. Велико Търново, общ. Свищов, с. Алеково, адрес: ул. 28-4, ЕИК: 000124254
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: с. Алеково - ул. 28-4
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1056ВХ
Километри: 97906
Превозва се от: Пламен Климентов
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 4176)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 1.92 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.92 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.92 м³