Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4485/00088/14112019/171839 - L865IV0
Дата/Час: 14.11.2019 16:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №509621 / 2019-07-15 / 119 / п
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9469АХ
Номер на ремарке: ВТ6504ЕВ
Километри: 782315
Превозва се от: Васил Василев
Спедитор: Красиян Кирилов (А 2910)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 9.3 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 9.3 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 15.5 м³
Общо: 1 бр. / 25 пр.м³ / 15.5 м³
Всичко: 2 бр. / 40 пр.м³ / 24.8 м³