Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 7808/00129/14112019/163914 - JHW9F2W
Дата/Час: 14.11.2019 16:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №529200 / 2019-11-05 / 58 / а
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Кроношпан България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - квЧолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН4389КН
Номер на ремарке: Т0565ЕВ
Километри: 558348
Превозва се от: Йордан Миков
Спедитор: Георги Кръстев (A-8201)
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 27.5 м³
Общо: 1 бр. / 50 пр.м³ / 27.5 м³
Всичко: 1 бр. / 50 пр.м³ / 27.5 м³