Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00666/14112019/165850 - X371KPN
Дата/Час: 14.11.2019 16:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №509424 / 2019-07-15 / 15 / е
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н8940ВТ
Номер на ремарке: Н6601ЕЕ
Километри: 949378
Превозва се от: нехрин ешреф
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 7.2 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 9.6 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 9.6 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 22 пр.м³
Куб.м³ 10.56 м³
Общо: 1 бр. / 22 пр.м³ / 10.56 м³
Всичко: 3 бр. / 57 пр.м³ / 27.36 м³