Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10552/00557/14112019/163849 - T6HHQML
Дата/Час: 14.11.2019 16:39
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: СВИЛОЦЕЛ ЕАД ГР.СВИЩОВ, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Промиплена зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: СВИЛОЦЕЛ ЕАД ГР.СВИЩОВ, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Промиплена зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Промиплена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5870АН
Номер на ремарке: СС0344ЕН
Километри: 224756
Превозва се от: Октай Сали
Спедитор: Гюнай Бедри (А 4938)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 18 м³
Общо: 4 бр. / 30 пр.м³ / 18 м³
Дървесина: Летен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 7 бр. / 42 пр.м³ / 24.7 м³