Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10552/00556/14112019/163451 - 3DB98K2
Дата/Час: 14.11.2019 16:35
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №528503 / 2019-10-30 / 67 / б
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: СВИЛОЦЕЛ ЕАД ГР.СВИЩОВ, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Промиплена зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Падина - землище с.Падина
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7291АР
Километри: 283215
Превозва се от: Шенол Матем
Спедитор: Гюнай Бедри (А 4938)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³