Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4535/00301/14112019/163903 - OV7XH8O
Дата/Час: 14.11.2019 16:21
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №525526 / 2019-10-09 / 21 / л1
Собственик: ДГС Свищов, адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. Нове 18, ЕИК: 2016168050155
Купувач: "Ловела" ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: местност "До шосето", ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: Милена Кирова, обл. Велико Търново, общ. Свищов, с. Козловец, адрес: ул. Хан Аспарух
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: с. Козловец - ул. Хан Аспарух
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3777КМ
Километри: 204484
Превозва се от: Явор Съев
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 4176)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 1.92 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.92 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.92 м³