Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4577/00121/14112019/163110 - X3Z7UDG
Дата/Час: 14.11.2019 16:12
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №519194 / 2019-09-02 / 197 / н
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Виктор М"ЕООД, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул."България"№10, ЕИК: 201522583
Пътува до:
Получател: "Виктор М"ЕООД, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул."България"№10, ЕИК: 201522583
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул."България"№10
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9563КА
Номер на ремарке: Р1251ЕЕ
Километри: 831582
Превозва се от: Светослав Великов
Спедитор: Ефраим Махмудов (А-8213)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 328
Куб.м³ 12.66 м³
Общо: 328 бр. / 12.66 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 347
Куб.м³ 6.0562 м³
Общо: 347 бр. / 6.0562 м³
Всичко: 675 бр. / 18.7162 м³