Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4512/00412/14112019/160507 - HTZVXYV
Дата/Час: 14.11.2019 16:05
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №527046 / 2019-10-17 / 166 / д
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Нешевци - ТИР СТАНЦИЯ
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8652ВС
Километри: 7191
Превозва се от: Николай Балъков
Спедитор: Иван Ников (А 5926)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³