Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4528/00100/14112019/163043 - CJD2FBH
Дата/Час: 14.11.2019 16:04
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №473642 / 2019-01-04 / 14 / з
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: КЕСАР 2014 ООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: , ЕИК: 203118785
Пътува до:
Получател: кентавър ресурси Еоод, обл. Велико Търново, общ. Лясковец, с. Козаревец, адрес: промишлена зона
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Лясковец
Адрес: с. Козаревец - промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6653КА
Километри: 296380
Превозва се от: Пламен Василев
Спедитор: Стефан Делисъбев (А3913)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³