Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4520/00242/14112019/155748 - FQO2T3A
Дата/Час: 14.11.2019 15:58
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №489969 / 2019-03-15 / 67 / а
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДАРИАН 2007 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: В. Левски №55 ,,А", ЕИК: 202243526
Пътува до:
Получател: ТРЕЙДКОМ 2013 ЕООД, обл. Ловеч, общ. Априлци, гр. Априлци, адрес: ул Ново Село 27 А, ЕИК: 202646370
Направление: Обл. Стара Загора, Общ. Павел баня
Адрес: с. Горно Сахране - КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1742ВС
Номер на ремарке: ВТ9255ЕВ
Километри: 230526
Превозва се от: Добрин Мерсинков
Спедитор: Ивайло Добрев (1399)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 22 пр.м³
Куб.м³ 13.2 м³
Общо: 1 бр. / 22 пр.м³ / 13.2 м³
Всичко: 1 бр. / 22 пр.м³ / 13.2 м³