Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4511/00617/14112019/155726 - Z3TUZE9
Дата/Час: 14.11.2019 15:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №498092 / 2019-05-09 / 75 / е
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: Вавона ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул.Малина №29, ЕИК: 201703780
Пътува до:
Получател: Вавона ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул.Малина №29, ЕИК: 201703780
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Буйновци - Тир Станция Папратлива
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0364КМ
Километри: 11103
Превозва се от: Ибрахим Сарачев
Спедитор: Йордан Ножаров (А 5921)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³