Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 7234/00252/14112019/155130 - EX3S3FD
Дата/Час: 14.11.2019 15:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №528010 / 2019-10-25 / 120 / ш
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ДЖОЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул Спартак 8, ЕИК: 203947711
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: с. Въглевци - до отбивката на Хаин боаз
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1843КА
Километри: 7816
Превозва се от: Спас Спасов
Спедитор: Мая Николаева (Б 3785)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³